بهترین راه برای تربیت انسان، شناخت اهداف تربیت است. رسیدن به کمال، تقرب به خداوند و غیره را از مهم‌ترین اهداف تربیتی برشمرده‌اند. منظور از تعلیم‌وتربیت اسلامی، تعلیم و تربیتی است که بر مبانی معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی، الهیاتی، انسان‌شناختی و ارزش شناختی اسلامی مبتنی است و در این درس به مبانی فلسفی تربیت اسلامی پرداخته می‌شود.

مبانی فلسفۀ تربیت اسلامی

سطح دوره : کارشناسی ارشد


تعداد جلسات : 16

رایگان!

دوره‌های مرتبط


روان‌شناسی دین

روان‌شناسی دین

حجت الاسلام دکتر مسعود آذربایجانی

نظام جامع خانواده در اسلام (1)

نظام جامع خانواده در اسلام (1)

آیت الله سید منذر حکیم

نظام جامع خانواده در اسلام (2)

نظام جامع خانواده در اسلام (2)

آیت الله سید منذر حکیم

تربیت اسلامی

تربیت اسلامی

دکتر محسن ایمانی

اصول و فنون مشاوره

اصول و فنون مشاوره

حجت الاسلام دکتر رضا مهکام

فلسفه علم، فناوری و جامعه

فلسفه علم، فناوری و جامعه

حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه

فلسفه تربیتی اسلام

فلسفه تربیتی اسلام

حجت الاسلام دکتر سعید بهشتی

مکاتب فلسفی و نظریات تربیتی

مکاتب فلسفی و نظریات تربیتی

دکتر طیبه ماهروزاده