دکتر حسن ملکی

استاد برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی

معرفی


شغل فعلی:

استاد گروه برنامه ریزی درسی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی، عضو هیأت علمی معین پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، سردبیر فصلنامه پیام فرهیختگان

حوزه کاری:

برنامه ریزی و آموزش

تحصیلات: