درباره ما


یکی از اشکالات عمده در زمینه علوم انسانی اسلامی این است که از یک سو محتواهای تولید شده در این زمینه به صورت پراکنده بوده و نهادها و موسسات علمی تلاشی در جهت گفتمان سازی و ارائه محتوای موجود در این زمینه نمی نمایند و از سوی دیگر نیز امکان دسترسی به این اساتید توسط تمامی پژوهشگران فراهم نیست و تنها محدود به برخی از دانشگاه های خاص می شود.
از همین رو این سامانه بر آن است تا با تجمیع دروس حوزوی و دانشگاهی در زمینه علوم انسانی اسلامی زمینه نشر و گفتمان سازی محتواهای تولید و شده و بستر لازم برای دستیابی عموم افراد به این مباحث فراهم نماید و گامی در جهت تحقق عدالت آموزشی که از جمله اهداف انقلاب اسلامی است بردارد.
بر همین اساس با توجه به اهمیت و ضرورت اثبات عملی و عینی وجود علوم انسانی اسلامی جهت آموزش های مورد نیاز نظام رسمی آموزشی کشور در حوزه و دانشگاه و ارائه محتوا برای سرفصل های دروس دانشگاهی رشته های مصوب وزارت علوم با رویکرد اسلامی و همچنین ارائه دروس خارج حوزوی فقه معاصر و فقه نظام با بهره گیری از اساتید صاحب نظر و شهیر که در شهرهای مختلف حضور داشته و امکان بهره مندی از آن ها به صورت حضوری فراهم نیست، سامانه معنا راه اندازی شده است.