منظور از تربیت رسمی، بخشی از جریان تربیت است که به شکل سازمان‌دهی شده، قانونی، عادلانه، همگانی و الزامی در مدرسه با محوریت دولت اسلامی و مشارکت فعال دیگر ارکان تربیت صورت می‌پذیرد. در این درس سعی می‌شود مبانی فلسفی تربیت رسمی در جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از اسلام و قانون اساسی است مورد بررسی قرار گیرد.

فلسفه تربیت رسمی در جمهوری اسلامی ایران

سطح دوره : کارشناسی ارشد


تعداد جلسات : 0

رایگان!

دوره‌های مرتبط


فلسفه تربیتی اسلام

فلسفه تربیتی اسلام

حجت الاسلام دکتر سعید بهشتی

مکاتب فلسفی و نظریات تربیتی

مکاتب فلسفی و نظریات تربیتی

دکتر طیبه ماهروزاده

روان‌شناسی دین

روان‌شناسی دین

حجت الاسلام دکتر مسعود آذربایجانی

تربیت اسلامی

تربیت اسلامی

دکتر محسن ایمانی

اصول و فنون مشاوره

اصول و فنون مشاوره

حجت الاسلام دکتر رضا مهکام