روان‌شناسی دین، بررسی همه‌جانبه روندهای گوناگون زیست‌شناختی و روان‌شناختی است که بر رشد و پویایی پدیده‌های دینی در زندگی‌های فردی، حاکم هستند. در درس روان‌شناسی دین به بررسی و تبیین این مسائل پرداخته می‌شود: به لحاظ روان‌شناختی، دین چیست؟ چرا انسان دین‌دار است و نیاز وی به دین، از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ دین، با چه ساختار یا ساختارهای روان‌شناختی مرتبط است؟ دین، چه ارتباط یا ارتباط‌هایی با دیگر ساختارهای روانی دارد؟ عواقب و پیامدهای دین به لحاظ روان شناختی چیست؟ در سطح فرد، دین چگونه به وجود می‌آید و شکل می‌گیرد و چگونه و طی چه فرایندی، تحول می‌یابد؟ آیا زیربنا یا اساس زیست‌شناختی و عصب‌شناختی‌ای برای دین وجود دارد؟ اگر پاسخ، مثبت است، این زیربنا چیست و کجاست؟

روان‌شناسی دین

سطح دوره : کارشناسی ارشد


تعداد جلسات : 3

رایگان!

دوره‌های مرتبط


فلسفه تربیتی اسلام

فلسفه تربیتی اسلام

حجت الاسلام دکتر سعید بهشتی

مکاتب فلسفی و نظریات تربیتی

مکاتب فلسفی و نظریات تربیتی

دکتر طیبه ماهروزاده

تربیت اسلامی

تربیت اسلامی

دکتر محسن ایمانی

اصول و فنون مشاوره

اصول و فنون مشاوره

حجت الاسلام دکتر رضا مهکام