حجت الاسلام دکتر مسعود آذربایجانی

عضو هیئت علمی گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

معرفی


شغل فعلی:

عضو هیئت علمی گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

حوزه کاری:

معارف اسلامی و روانشناسی دین

تحصیلات:

دکتری فلسفه دین (روانشناسی دین)، تربیت مدرس دانشگاه قم ۱۳۸۵

فوق لیسانس معارف اسلامی، موسسه آموشی امام خمینی  ۱۳۷۲

فوق لیسانس روانشناسی بالینی، قم پژوهشکده حوزه و دانشگاه ۱۳۷۹