مشاوره فرایند پویایی است که طی آن مشاور بر اساس اصول ارتباطات انسانی معنادار و باتکیه‌بر مهارت‌ها و تجربه‌های سودمند به برقراری ارتباط با مراجع پرداخته، به وی فرصت می‌دهد که به‌راحتی و با آرامش خاطر مسئله یا مشکل و یا رفتار نابهنجار خود را مطرح نماید. در این درس ضمن تعریف مشاوره این مباحث با رویکرد دینی و باتوجه‌به آموزه‌های اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد: فرایندی بودن مشاوره، ارتباط مشاوره با حرفه‌ای نظیر آن، نقش رویکردها و گرایش‌های نظری و کاربردی در مشاوره، اصول ارتباطات مشاوره‌ای، اصول مصاحبۀ مشاوره‌ای، اصول تشخیص مشاوره‌ای، اصول توصیه‌های مشاوره‌ای، بایدها و نبایدهای مربوط به توصیه‌ها، آداب توصیه‌های مشاوره‌ای، و نمونة راهکارها و توصیه‌های مشاوره‌ای

اصول و فنون مشاوره

تاریخ ضبط : اتمام ضبط


سطح دوره : کارشناسی ارشد


وضعیت : برگزار شده


تعداد جلسات : 1

رایگان!

دوره‌های مرتبط


دانش اجتماعی مسلمین(1)

دانش اجتماعی مسلمین(1)

دکتر غلامرضا جمشیدی‌ها

دانش اجتماعی مسلمین(2)

دانش اجتماعی مسلمین(2)

دکتر غلامرضا جمشیدی‌ها

تربیت اسلامی

تربیت اسلامی

دکتر محسن ایمانی

اسلام و روابط بین‌الملل

اسلام و روابط بین‌الملل

دکتر روح الامین سعیدی

فلسفه تربیتی اسلام

فلسفه تربیتی اسلام

حجت الاسلام دکتر سعید بهشتی

مکاتب فلسفی و نظریات تربیتی

مکاتب فلسفی و نظریات تربیتی

دکتر طیبه ماهروزاده

روان‌شناسی دین

روان‌شناسی دین

حجت الاسلام دکتر مسعود آذربایجانی

نظام جامع خانواده در اسلام (1)

نظام جامع خانواده در اسلام (1)

آیت الله سید منذر حکیم

نظام جامع خانواده در اسلام (2)

نظام جامع خانواده در اسلام (2)

آیت الله سید منذر حکیم

فلسفه علم، فناوری و جامعه

فلسفه علم، فناوری و جامعه

حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه