حجت الاسلام دکتر رضا مهکام

استادیار گروه روانشناسی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)

معرفی


شغل فعلی

استادیار گروه روانشناسی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)


حوزۀ کاری

روانشناسی عمومی، روانشناسی بالینی

تحصیلات

حوزۀ علمیه: ۱۳۶۹ – هفت سال درس خارج

کارشناسی: موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، معارف اسلامي و روان‏شناسي، ۱۳۸۱

کارشناسی ارشد: موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، روان‌شناسي‌باليني، ۱۳۸۷

مقطع دکتری: موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، روان‌شناسی عمومی

دوره‌های استاد