دین مقدس اسلام دارای نظامی فراگیر و شامل است، به‌نحوی‌که هر متخصص متعهد و منصفی از هر فنی، به نحوی با نظرات دین اسلام سروکار دارد. توجه مستقیم خطابات قرآنی و بقیه کتب آسمانی به انسان، نشان از توجه عمیق و دقیق همه ادیان الهی به‌ویژه اسلام به نفس انسانی و ابعاد مختلف وجودی او است. توجه اسلام به ابعاد فردی انسان، اعم از بعد عاطفی (وجدان، امیال، غرایز و احساسات)، عقلانی (خرد، دانش، شناخت، افکار و عقاید) رفتاری و نیازهای زیستی، روحی روانی، عاطفی و غیره نشانگر این اهمیت است. تربیت در اسلام دارای راه‌ورسم و برنامۀ منسجم و کاملی است. انسان برای بهره‌بردن از آن برنامه کامل، سالم و همه‌جانبه باید تحت یک تربیت صحیح و البته فراگیر قرار گیرد به‌نحوی‌که تمام طول عمر او و همه جوانب و ابعاد انسانی‌اش را در بر گیرد. تعلیم‌وتربیت اسلامی به‌عنوان آنچه که برای تربیت انسان موردنیاز بوده است، توسط خداوند و انبیای الهی و نیز ائمه اطهار (علیهم‌السلام) به‌اندازه کافی بیان شده است؛ اما تعلیم‌وتربیت اسلامی به معنای علم تعلیم‌وتربیت و نیز ارائه نظریه تربیتی و سیستم تعلیم‌وتربیت اسلامی بسیار جوان و کم‌سابقه است و هنوز فعالیت‌های بیشتری را طلب می‌کند تا به یک علم تمام‌عیار و نظریه‌ای علمی و نیز سیستمی فراگیر و کامل تبدیل گردد. باتوجه‌به نقش و اهمیت تعلیم‌وتربیت در میان علوم‌انسانی و اجتماعی و عوارض منفی که نوع نگاه غیراسلامی در این حوزه به جامعۀ علمی، حکمرانی در این عرصه و تعلیم‌وتربیت جامعه تزریق می‌کند، این درس مدنظر قرار گرفته است تا ضمن نقد نظریات متعارف در این حوزه، دیدگاه‌های اسلام تبیین شود.

تربیت اسلامی

سطح دوره : کارشناسی ارشد


تعداد جلسات : 8

رایگان!

دوره‌های مرتبط


دانش اجتماعی مسلمین(1)

دانش اجتماعی مسلمین(1)

دکتر غلامرضا جمشیدی‌ها

دانش اجتماعی مسلمین(2)

دانش اجتماعی مسلمین(2)

دکتر غلامرضا جمشیدی‌ها

اصول و فنون مشاوره

اصول و فنون مشاوره

حجت الاسلام دکتر رضا مهکام

اسلام و روابط بین‌الملل

اسلام و روابط بین‌الملل

دکتر روح الامین سعیدی

فلسفه تربیتی اسلام

فلسفه تربیتی اسلام

حجت الاسلام دکتر سعید بهشتی

مکاتب فلسفی و نظریات تربیتی

مکاتب فلسفی و نظریات تربیتی

دکتر طیبه ماهروزاده

روان‌شناسی دین

روان‌شناسی دین

حجت الاسلام دکتر مسعود آذربایجانی

نظام جامع خانواده در اسلام (1)

نظام جامع خانواده در اسلام (1)

آیت الله سید منذر حکیم

نظام جامع خانواده در اسلام (2)

نظام جامع خانواده در اسلام (2)

آیت الله سید منذر حکیم

فلسفه علم، فناوری و جامعه

فلسفه علم، فناوری و جامعه

حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه