علم و فناوری به نحو فزاینده‌ای برای تحقق اهداف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دولت‌ها و سازمان‌های مدرن تبدیل شده است. یکی از نیازهای آموزشی و نگرشی برای متخصصین، آشنایی با مبانی نظری و تبعات اجتماعی به‌کارگیری دانش تخصصی است. درس فلسفۀ علم، فناوری و جامعه جهت توانمندسازی دانشجویان دکتری و متخصصین رشته‌های دانشگاهی طراحی شده است و هدف اصلی آن آشنایی دانش‌آموختگان دورۀ دکتری با زمینه‌ها و دانش موردنیاز برای ارزیابی انتقادی مسائل حوزۀ علم و فناوری در اجتماع است.

فلسفه علم، فناوری و جامعه

تاریخ ضبط : در حال ضبط


سطح دوره : کارشناسی ارشد


تعداد جلسات : 10

رایگان!

دوره‌های مرتبط


نظام جامع خانواده در اسلام (1)

نظام جامع خانواده در اسلام (1)

آیت الله سید منذر حکیم

نظام جامع خانواده در اسلام (2)

نظام جامع خانواده در اسلام (2)

آیت الله سید منذر حکیم

تربیت اسلامی

تربیت اسلامی

دکتر محسن ایمانی

اصول و فنون مشاوره

اصول و فنون مشاوره

حجت الاسلام دکتر رضا مهکام