دکتر سید علی سیدی فرد

مدرس دانشگاه امام صادق علیه السلام

معرفی


شغل فعلی:

حوزه کاری:

تحصیلات:

دوره‌های استاد