دکتر ابراهیم برزگر

استاد

معرفی


شغل فعلی:

استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی  پایه 

حوزه کاری:

علوم سیاسی

تحصیلات:

ارشدپیوسته معارف اسلامی و علوم سیاسیدانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۶۹

دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۷۹