در این درس، پس از بیان کلیات، متدولوژی و موضوع‌شناسی، نظریه‌های پخش و سیستم و کاربست آن‌ها در نحوة تأثیرگذاری انقلاب اسلامی همراه با بررسی‌های موردی، شرح داده می‌شود. سپس در نگرشی سیاسی، نظریة معادله و انتخاب عقلایی به روایت هومنز توضیح داده می‌شود. روایت اندیشة امام خمینی (ره) و تجسم و تجسد عینی آن در انقلاب اسلامی ایران به دلیل تأکید بر ارزشمندی رهایی بیت‌المقدس و فلسطین و بهره‌مندی از اسلام به‌مثابه عامل محرک و آزادسازی، به جنبش‌های ضدصهیونیستی حزب‌الله لبنان و جهاد اسلامی فلسطین تأثیرات ماندگاری گذارده است که موردبحث و بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه نظریه‌هایی همچون رهیافت میان‌رشته‌ای در تبیین تأثیرات انقلاب اسلامی، رهیافت هرمنوتیک در سنجش تأثیرات انقلاب اسلامی و غیره به‌منظور بررسی موضوع مورد توجه قرار گرفته و در پایان، الگوهای رابطة دین و سیاست پس از انقلاب اسلامی در جهان اسلام ترسیم و دربارة آن‌ها توضیح داده می‌شود.

نظریه های بازتاب انقلاب اسلامی

سطح دوره : کارشناسی ارشد


تعداد جلسات : 3

رایگان!

دوره‌های مرتبط


انقلاب اسلامی در ابعاد سیاسی

انقلاب اسلامی در ابعاد سیاسی

دکتر غلامرضا خواجه‌سروی

اسلام و روابط بین‌الملل

اسلام و روابط بین‌الملل

دکتر روح الامین سعیدی

مبانی حکمی تمدن نوین اسلامی

مبانی حکمی تمدن نوین اسلامی

دکتر محمد هادی همایون