مراحل روش ژرف کاوی

سطح دوره : کارشناسی


تعداد جلسات : 4

رایگان!

دوره‌های مرتبط


مبانی روش ژرف کاوی

مبانی روش ژرف کاوی

دکتر سید علی سیدی فرد