دکتر مصطفی غفاری ساروی

عضو هیأت علمی دانشکدۀ معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

معرفی


شغل فعلی
عضو هیأت علمی دانشکدۀ معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

حوزۀ کاری

روش‌شناسی، نظریه‌های جامعه‌شناسی
ارتباطات، رسانه و فضای مجازی
تاریخ معاصر ایران و جهان
مطالعات فرهنگی، زنان و فمینیسم
مردم‌سالاری دینی
زندگی روزمره و سبک زندگی
دین‌پژوهی و دینداری
فلسفه کاربردی

تحصیلات

کارشناسی ارشد پیوسته: دانشگاه امام امام صادق علیه‌السلام، معارف اسلامی و علوم سیاسی
دکتری: دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، جامعه‌شناسی سیاسی