دکتر علی اصغر پورعزت

استاد تمام دانشگاه تهران

معرفی


شغل فعلی:

استاد تمام دانشگاه تهران

حوزه کاری:

مدیریت دولتی، خط و مشی گذاری عمومی

تحصیلات:

کارشناسی مدیریت دولتی دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش برنامه ریزی نیروی انسانی دانشگاه تهران

دکتری خط و مشی گذاری عمومی دانشگاه تربیت مدرس

دوره‌های استاد