دکتر روح الامین سعیدی

استادیار گروه روابط بین‌الملل دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

معرفی


شغل فعلی
استادیار گروه روابط بین‌الملل دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

مدرس دانشگاه بین‌المللی اهل بیت علیهم‌السلام

حوزۀ کاری

نظریه‌های روابط بین‌الملل، نظریه اسلامی روابط بین‌الملل، الهیات سیاسی بین الملل و علم دینی

مطالعات قدرت نرم، دیپلماسی عمومی و جهانی شدن

انقلاب اسلامی ایران و مسائل خاورمیانه

تحلیل سیاست خارجی

تحصیلات

کارشناسی: دانشگاه امام امام صادق (ع)، معارف اسلامی و علوم سیاسی

کارشناسی ارشد: دانشگاه شهید بهشتی، روابط بین‌الملل

دکتری: دانشگاه تهران، روابط بین‌الملل