دکتر حسین عیوضلو

استاد تمام

معرفی


شغل فعلی

مدیر گروه اقتصاد سیاسی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق

 عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام

حوزۀ کاری

معارف اسلامی و اقتصاد

تحصیلات

دکتری اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس با گرایش اقتصاد پول

کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق


تالیفات

کتاب مبانی نظری اقتصاد اسلامی، انتشارات سمت، ۱۳۹۹

مجموعه ۴ جلدی مطالعات پایه در طرح تحول نظام پولی و بانکی کشور ( بر اساس گزارش های طرح تحول بانکی کشور با راهبری وزارت امور اقتصادی تهران و پشتیبانی کنسرسیومی از شش بانک دولتی، انتشارات بانک سپه، ۱۳۹۹

کتاب عدالت و کارايي در تطبيق با نظام اقتصاد اسلامي، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)،۱۳۸۵

کتاب تحليل فقهي _ اقتصادي اوراق قرضه در بازار پول و سرمايه ايران، پژوهشکده پولي و بانکي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بهار ۱۳۸۴

تدوين کتاب مجموعه ميزگردهاي تخصصي پيرامون فلسفه اقتصاد اسلامي_موسسه تحقيقات پولي و بانکي_۱۳۷۸