حجت‌الاسلام محمد عالم‌زاده نوری

عضو هیأت علمی پژوهشکده اخلاق و معنویت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

معرفی


شغل فعلی:

عضو هیأت علمی پژوهشکده اخلاق و معنویت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

حوزۀ کاری:

فقه و اصول، اخلاق و عرفان، تبلیغ

تألیفات:

کتاب درآمدی بر زی طلبگی؛ هنجارشناسی جلوه های رفتار حوزویان و مربی در تربیت اخلاقی معنوی

کتاب استنباط حکم اخلاقی از سیره و عمل معصوم

کتاب استنباط حکم اخلاقی از متون دینی و ادلۀ لفظی