حجت الاسلام دکتر سیدرضا حسینی

عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

معرفی


شغل فعلی:

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

حوزه کاری:

علوم اقتصادی، فقه و فلسفه

تحصیلات:

حوزوی