حجت الاسلام دکتر حسین بستان

عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

معرفی


شغل فعلی:

عضو هیأت علمی جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

حوزه کاری:

جامعه شناسی

تحصیلات:

حوزوی

کارشناسی ارشد و دکتری جامعه شناسی