حجت الاسلام دکتر احمد رهدار

عضو هیأت علمی دانشگاه باقر العلوم علیه السلام

معرفی


شغل فعلی:

عضو هیأت علمی گروه فقه مضاف دانشگاه باقر العلوم علیه السلام

حوزۀ کاری:

سیاسی، فرهنگی، جامعه شناسی

تحصیلات:

کارشناسی و کارشناسی ارشد در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

دکتری در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران
 

دوره‌های استاد