حجت الاسلام دکتر احمدعلی یوسفی

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

معرفی


شغل فعلی:

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حوزه کاری:

اقتصاد اسلامی

تألیفات:

مبانی فلسفی نظام اقتصادی از دیدگاه امام علی

نظام اقتصادی علوی

ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی

رفتار پیامبر و امامان در برابر نوسان قیمت‌ها

دانشنامه فرهنگ فاطمی

روش کشف اقتصاد اسلامی

روش‌های استنباط نظام اقتصادی اسلام