حجت الاسلام دکتر احمدعلی یوسفی

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی