آیت الله سید منذر حکیم

استاد حوزه علمیه قم

معرفی


شغل فعلی:

استاد درس خارج، تفسیر و نظام جامع خانواده حوزه علمیه قم

حوزه کاری:

علوم اجتماعی

تحصیلات:

حوزوی