آیت الله ابوالقاسم علی‌دوست

استاد تمام گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

معرفی


شغل فعلی:

استاد تمام گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

استاد درس خارج حوزه های علمیه

حوزۀ کاری:

فقه و حقوق

تحصیلات:

حوزوی

تألیفات:

«فقه و مصلحت» پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۸ - ترجمه شده به زبان عربی
«هدایت تحصیلی طلاب و دانش پژوهان»، انتشارات دارالفکر، ۱۳۸۴
«نظارت بر تحقیقی موسوم به (نقد فقهی قانون مجازات اسلامی، بخش دیات)» 
«فقه و عرف» پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۴ - ترجمه شده به زبان عربی و اردو
«فقه و عقل» پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۱ - ترجمه شده به زبان عربی، اردو و روسی
«سلسبیل فی اصول التجزئة و الاعراب» نشر اسوه ۱۳۸۳
«مغنی الادیب» انتشارات حوزه علمیه. ۱۳۷۰

 

 

دوره‌های استاد