مفاهیم و کلیات مربوط به فقه سیاسی، تاریخ و ادوار فقه سیاسی امامیه، قواعد فقه سیاسی، پاره‌ای از مسائل فقه سیاسی، نظام سیاسی و دولت، حکومت جائر و چگونگی تعامل با آن، حقوق و وظایف شهروندی، حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی، منابع مالی دولت اسلامی، نظارت بر دولت اسلامی، فرمان‌برداری و نافرمانی مدنی و اصول و قواعد سیاست خارجی از مباحث این درس محسوب می‌شود.

فقه سیاسی

تاریخ ضبط : در حال ضبط


سطح دوره : کارشناسی


تعداد جلسات : 0

رایگان!

دوره‌های مرتبط


اسلام و روابط بین‌الملل

اسلام و روابط بین‌الملل

دکتر روح الامین سعیدی